jarahi-lase

  • 1-جراحی فلپ پریودنتال(جراحی لثه)

  • 2-جراحی افزایش طول تاج (crown lengthening)

  • download-2

وعی از جراحی‌های ترمیمیدهان و دندان می‌باشد که طی آن طول تاج دندان را با شکافتن، به پایین کشیدن یا برداشتن بافت لثه‌ای و تراشیدن بافت استخوانی اطراف آن افزایش می‌دهند تا انجام ادامهٔ درمان بر روی دندان امکانپذیر گردد.

دلایل افزایش طول تاج دندان
*-زیبایی

گاه طول دندان طبیعی است ولی سطح زیادی از آن توسط بافت نرم لثه پوشانیده شده و در نتیجه ظاهری نازیبا به خود گرفته‌است. در این حالت پریودنتیست با برداشتن نسج اضافه و شکل دادن به بافت استخوانی اطراف، میزان بیشتری از سطح دندان را نمایان ساخته و ظاهری زیبا به آن می‌بخشد.

*-بهداشت و بهبود عملکرد

لثه‌ها برای عملکرد صحیح و حفاظت دندان در برابر گیرافتادن ذرات مواد غذایی در فضای بین دندان و لثه نیازمند این هستند که دست کم دو میلی‌متر از سطح دندان را در اختیار داشته باشند در غیر این صورت لثه به دندان نچسبیده و باقی‌ماندن ذرات غذا در این ناحیه بهپوسیدگی دندان و بیماری‌های لثه منجر خواهد شد.

*-حفظ دندان‌های آسیب دیده

ممکن است دندان در اثر شکستگی یا پوسیدگی تمام یا بخشی از تاج خود را از دست داده و کار ترمیم آن را با مشکل مواجه سازد. در این حالت با انجام جراحیِ افزایش طول تاج، حفظ دندان ممکن شده و امکان گذاشتن پروتز بر روی آن امکانپذیر می‌گردد.

  • 3-جراحی درمان افزایش حجم لثه ای

  • 4-جراحی پیوند لثه جهت افرایش عرض و ضخامت لثه

  • 5-جراحی درآوردن دندانهای نهفته

  • 5-جراحی زیبایی لثه و اصلاح خط لبخند

images-5