• جراحی پیشرفته ایمپلنت
 • جراحی پیوند استخوان سینوس ماگزیلاری جهت قرار دادن ایمپلنت(close&open sinus lifting)
 • جراحی پیشرفته پیوند استخوان جهت افزایش عرض وارتفاع(GBR)
 • درمان بیماریهای اطراف ایمپلنت (Peri-implantitis)
 • جراحی اکسپوژر دندانهای نهفته جهت درمان ارتودنسی
 • جراحی فلپ پریودنتال(جراحی لثه)
 • جراحی افزایش طول تاج (crown lengthening)
 • جراحی درمان افزایش حجم لثه ای
 • جراحی پیوند لثه جهت افرایش عرض و ضخامت لثه
 • جراحی درآوردن دندانهای نهفته
 • جراحی زیبایی لثه و اصلاح خط لبخند(smile line)
 • جراحی لیزر بافت نرم biostimulation laser therapy
 • Laser bleaching سفید کردن دندانها بوسیله لیزر